กิจกรรมมอบทุนเดือนมิถุนายน 2560

ภญ.สมาพร แนวฤทธิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุนๆละ 30,000 บาท  ให้แก่ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบทุน