สู่ความสำเร็จ

ถ้าเปรียบเทียบคนเป็นต้นไม้ เราอาจมองความสำเร็จของคนเปรียบผ่านชนิดของต้นไม้ ต้นไม้ขนาดเล็ก ต้องการพื้นที่ขนาดไม่มากในการเติบโตเป็นต้นสมบูรณ์ของแต่ละชนิดพันธุ์ ต้นไม้ใหญ่ หากปลูกในพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่ย่อมเติบโตเป็นต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านได้ตามศักยภาพ ทั้งแผ่กว้างและสูงเสียดฟ้า เป็นที่อาศัยของนกกา และเป็นร่มเงาให้คนและสัตว์ใช้หลบร้อนได้  ต้นโพธิ์ ต้นไม้ที่มีรากแข็งแรงแผ่กว้าง สามารถขึ้นได้ตามซอกตึก ทั้งที่ไม่มีดิน ต้นโพธิ์นั้นก็สามารถเติบโดได้แม้จะไม่เติบโตเท่าต้นโพธิ์บนดินอุดม

ความสำเร็จของคนมาจากปัจจัยใด ?

ความยิ่งใหญ่ของต้นไม้อยู่ที่รากแก้วของต้นไม้ หากมีรากแก้วที่ใหญ่กว้างและลึกย่อมสามารถหาน้ำและเกลือแร่บำรุงหล่อเลี้ยงทุกส่วนได้มาก ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ขนาดของจิตใจที่ยิ่งใหญ่ ดังคำโบราณเปรียบเปรยว่าเป็นคนใจใหญ่ใจกว้าง คำว่าใจใหญ่ใจกว้าง หมายถึงการไม่คิดคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน แต่เผื่อแผ่ไปยังเพื่อนร่วมสังคม เพื่อนร่วมโลก

นอกจากมีใจยิ่งใหญ่เหมือนรากแก้วของไม้ยืนต้นแล้ว การเผชิญอุปสรรคในชีวิตก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ยามน้ำแล้ง พายุโหมกระหน่ำ น้ำท่วม ก็สามารถประคองชีวิตรอด และกลับเติบโตสง่างามเหมือนต้นใม้ Methuselah tree ที่มีอายุถึง 4,844 ปี ต้นนายผลเซอร์แมน ต้นสนยักษ์ซีคัวญ่าที่มีอายุกว่า 2,300 ปี และต้นมะกอก (Tree of Vouves) ที่มีอายุมากถึง 3,000 ปี (ข้อมูลจาก http://petmaya.com/amazing-trees-around-the-world)

เภสัชกรที่ประสงค์มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จระดับตำนานประเทศหรือระดับโลก เราขอเชิญท่านโปรดติดตามบทสัมภาษณ์…สู่ความสำเร็จ ซึ่งผู้เขียนจะค้นหาวิธีคิด วิธีฝ่าอุปสรรค มุมมองที่แตกต่างที่สร้างพลังใจอินฟินิตี้ของบุคคลที่เปรียบได้กับไม้ยืนต้นสง่างามมาเสนอที่นี้ โปรดติดตาม