อาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปี พ.ศ. 2497