การนำเสนอโปสเตอร์งานประชุม European Academy Neurology ครั้งที่ 5

ณ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์