บรรยายพิเศษเนื่องในงานประชุมวิชาการประจำปี

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก